Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.16

Verš

so ’haṁ mamāham iti mūḍha-matir vigāḍhas
tvan-māyayā viracitātmani sānubandhe
tat tv añjasā nigaditaṁ bhavatā yathāhaṁ
saṁsādhayāmi bhagavann anuśādhi bhṛtyam

Synonyma

saḥ — on; aham — já; mama aham — klamné pojetí „já“ a „moje“; iti — takto; mūḍha — úplný hlupák; matiḥ — vĕdomí; vigāḍhaḥ — pohroužené; tvat-māyayā — působením Tvé matoucí energie; viracita — vytvořeném; ātmani — v tĕle; sa-anubandhe — s tĕlesnými příbuznými; tat — proto; tu — jistĕ; añjasā — snadno; nigaditam — co bylo řečeno; bhavatā — Tebou; yathā — postup, kterým; aham — já; saṁsādhayāmi — mohu vykonat; bhagavan — Můj milý Pane; anuśādhi — nauč; bhṛtyam — svého služebníka.

Překlad

Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. Uvažuji tedy: „Jsem toto tĕlo a všichni tito příbuzní jsou moji.“ Proto Tĕ prosím, můj Pane, pouč tohoto nebohého služebníka. Řekni mi, jak mohu velmi snadno vykonat Tvé pokyny.

Význam

Je velmi tĕžké přestat se mylnĕ ztotožňovat s hmotným tĕlem a z toho důvodu zůstáváme připoutaní k našim takzvaným tĕlesným příbuzným, jako jsou manželka, dĕti, přátelé a tak dále. Tĕlesná připoutanost působí silnou bolest v srdci a nářek a dychtĕní nás úplnĕ ochromují. Śrī Uddhava, čistý oddaný Pána, zde mluví jako obyčejný človĕk, aby ukázal, jak se modlit k Osobnosti Božství. V praxi vidíme, že k Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy se připojuje mnoho hříšných osob a že po úvodním očištĕní začínají hluboce litovat svých dřívĕjších zakázaných činností. Zhrozí se, když si uvĕdomí, že se vzdali osobní společnosti Pána, aby vyhledávali bezvýznamné podoby vytvořené māyou, a proto se z celého srdce modlí k duchovnímu mistrovi a Pánu Kṛṣṇovi, aby mohli být vĕčnĕ zamĕstnaní transcendentální oddanou službou. Toto kajícné a dychtivé rozpoložení mysli je velmi příznivé pro duchovní pokrok. Pán jistĕ odpoví na modlitby kajícího se oddaného, který se zoufale snaží vymanit ze spárů klamu.