Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.15

Verš

tyāgo ’yaṁ duṣkaro bhūman
kāmānāṁ viṣayātmabhiḥ
sutarāṁ tvayi sarvātmann
abhaktair iti me matiḥ

Synonyma

tyāgaḥ — zříkání se; ayam — toto; duṣkaraḥ — tĕžké provádĕt; bhūman — ó můj Pane; kāmānām — hmotného požitku; viṣaya — uspokojování smyslů; ātmabhiḥ — tĕmi, kdo holdují; sutarām — zvláštĕ; tvayi — Tobĕ; sarva-ātman — ó Nejvyšší Duše; abhaktaiḥ — tĕmi, kdo postrádají oddanost; iti — toto; me — můj; matiḥ — názor.

Překlad

Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, jejichž mysl je připoutaná k uspokojování smyslů, a zvláštĕ pro Ty, kdo postrádají oddanost Tobĕ, je velmi tĕžké se takto zříkat hmotného požitku. To je můj názor.

Význam

Ti, kdo jsou skutečnĕ oddaní Nejvyššímu Pánu, nepřijímají nic pro své osobní uspokojení; přijímají radĕji vĕci, které lze v rámci láskyplné služby nabídnout Pánu. Slovo viṣayātmabhiḥ označuje ty, kdo místo po oddané službĕ Pánu touží po hmotných objektech pro své vlastní uspokojení. Mysl tĕchto materialistů je podle toho také rozrušená a prakticky nejsou schopní se hmotného požitku vzdát. To je mínĕní Śrī Uddhavy.