Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.13

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ādiṣṭo bhagavatā
mahā-bhāgavato nṛpa
uddhavaḥ praṇipatyāha
tattvaṁ jijñāsur acyutam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ādiṣṭaḥ — poučený; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; mahā-bhāgavataḥ — vznešený oddaný Pána; nṛpa — ó králi; uddhavaḥ — Uddhava; praṇipatya — poté, co se uctivĕ poklonil; āha — promluvil; tattvam — vĕdeckou pravdu; jijñāsuḥ — dychtivý poznat; acyutam — k neklesajícímu Pánu, Osobnosti Božství.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmi řekl: Ó králi, takto poučil Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, svého čistého oddaného Uddhavu, který dychtil získat poznání od Pána. Uddhava se pak Pánu poklonil a takto promluvil.

Význam

O Uddhavovi je zde řečeno, že byl tattvaṁ jijñāsuḥ, dychtivý poznat pravdu. Z předchozích veršů je zřejmé, že Śrī Uddhava je čistý oddaný Pána Kṛṣṇy, který považuje oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi za dokonalost života. Slova tattvaṁ jijñāsuḥ vyjadřují, že Uddhava velmi touží předtím, než Pán Kṛṣṇa opustí Zemi, prohloubit své znalosti o Pánu, aby mohl udĕlat další pokroky v láskyplné službĕ u Jeho lotosových nohou. Čistý oddaný na rozdíl od bĕžného filozofa či učence netouží po poznání kvůli osobnímu uspokojení.