Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.12

Verš

sarva-bhūta-suhṛc chānto
jñāna-vijñāna-niścayaḥ
paśyan mad-ātmakaṁ viśvaṁ
na vipadyeta vai punaḥ

Synonyma

sarva-bhūta — všech bytostí; su-hṛt — dobrodinec; śāntaḥ — pokojný; jñāna-vijñāna — v poznání a transcendentální realizaci; niścayaḥ — neochvĕjný; paśyan — vidící; mat-ātmakam — Mnou prostoupený; viśvam — vesmír; na vipadyeta — nikdy nepoklesne do kolobĕhu opakovaného rození a umírání; vai — jistĕ; punaḥ — znovu.

Překlad

Ten, kdo je laskavým dobrodincem všech živých bytostí, kdo je klidný a neochvĕjný v poznání a realizaci, Mĕ vidí ve všech vĕcech. Tato osoba již nikdy nepoklesne do kolobĕhu rození a umírání.