Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.7.1

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yad āttha māṁ mahā-bhāga
tac-cikīrṣitam eva me
brahmā bhavo loka-pālāḥ
svar-vāsaṁ me ’bhikāṅkṣiṇaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; yat — to, co; āttha — řekl jsi; mām — Mnĕ; mahā-bhāga — ó nesmírnĕ požehnaný Uddhavo; tat — to; cikīrṣitam — plán, který si přeji vykonat; eva — jistĕ; me — Můj; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; loka-pālāḥ — vládci všech planet ve vesmíru; svaḥ-vāsam — sídlo na Vaikuṇṭĕ; me — Moje; abhikāṅkṣiṇaḥ — přejí si.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nesmírnĕ požehnaný Uddhavo, odhalil jsi správnĕ Moji touhu odstranit yaduovskou dynastii z povrchu Zemĕ a vrátit se do svého sídla na Vaikuṇṭĕ. Pán Brahmā, Pán Śiva a všichni ostatní vládci vesmíru se ke Mnĕ nyní modlí, abych se vrátil do svého sídla na Vaikuṇṭĕ.

Význam

Každý z polobohů má své sídlo na nebeských planetách v hmotném vesmíru. Pán Viṣṇu je sice nĕkdy také počítán mezi polobohy, ale Jeho sídlo je na Vaikuṇṭĕ, duchovním nebi. Polobozi jsou vládci vesmíru v království māyi, ale Viṣṇu je Pán klamné energie a mnoha dalších duchovních energií. Jeho vznešené sídlo neleží v království Jeho nepatrné služebnice māyi.

Pán Viṣṇu, Osobnost Božství, je Nejvyšší Pán všech pánů; polobozi jsou Jeho oddĕlené úplné části. Sami patří mezi nepatrné duše, jīvy, a proto podléhají vlivu māyi. Pán Viṣṇu je však za všech okolností svrchovaným vládcem māyi. Pán, Osobnost Božství, je zdrojem a kořenem veškeré existence a hmotný svĕt je jen matným odrazem zářivé scenérie Jeho vĕčného duchovního sídla, kde je všechno nekonečnĕ krásné a příjemné. Viṣṇu je nejvyšší realitou a žádná živá bytost se Mu nikdy nevyrovná ani nemůže být vĕtší než On. Pán existuje ve své jedinečné kategorii zvané viṣṇu-tattva neboli Nejvyšší Osobnost Božství. Všechny ostatní významné či neobyčejné živé bytosti vdĕčí za svá postavení a schopnosti Pánu. Viṣṇu samotný je z konečného hlediska úplnou expanzí Pána Kṛṣṇy, který je původním zdrojem všech expanzí kategorie viṣṇu-tattva i jīva-tattva. Pán Kṛṣṇa je tedy základem všeho.