Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.50

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ vijñāpito rājan
bhagavān devakī-sutaḥ
ekāntinaṁ priyaṁ bhṛtyam
uddhavaṁ samabhāṣata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; vijñāpitaḥ — požádaný; rājan — ó králi; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; devakī-sutaḥ — syn Devakī; ekāntinam — v soukromí; priyam — ke drahému; bhṛtyam — služebníkovi; uddhavam — Uddhavovi; samabhāṣata — obšírnĕ promluvil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi Parīkṣite, po tomto oslovení začal Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, svému drahému, čistému služebníkovi Uddhavovi důvĕrnĕ odpovídat.

Význam

Podle Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho se podmínĕné živé bytosti svými pohyby, smíchem, jednáním a slovy jen více a více zaplétají do hmotné existence. Pokud však naslouchají a rozmlouvají o zábavách Osobnosti Božství, dosáhnou vysvobození z kolobĕhu rození a umírání. Tento proces svrchovaného osvobození nyní Pán Śrī Kṛṣṇa obšírnĕ popíše svému nanejvýš drahému oddanému Śrī Uddhavovi.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šesté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Yaduovská dynastie se odebírá do Prabhāsy“.