Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.46

Verš

tvayopabhukta-srag-gandha-
vāso-’laṅkāra-carcitāḥ
ucchiṣṭa-bhojino dāsās
tava māyāṁ jayema hi

Synonyma

tvayā — Tebou; upabhukta — použitými; srak — girlandami; gandha — voňavkami; vāsaḥ — šaty; alaṅkāra — a šperky; carcitāḥ — ozdobení; ucchiṣṭa — zbytky Tvého jídla; bhojinaḥ — kteří jedí; dāsāḥ — Tvoji služebníci; tava — Tvou; māyām — matoucí energii; jayema — přemůžeme; hi — jistĕ.

Překlad

Když se my, Tvoji služebníci, budeme jednoduše zdobit girlandami, vonnými oleji, šaty a šperky, které jsi Ty použil ke svému uspokojení, a když budeme jíst zbytky Tvých jídel, jistĕ překonáme Tvou matoucí energii.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že Uddhava nepřichází za Pánem proto, aby získal osvobození z vlivu matoucí energie. Jako důvĕrný osobní společník Pána Kṛṣṇy byl Uddhava bezpochyby zcela osvobozenou duší. Modlí se k Pánu proto, že nedokáže snést pomyšlení na život bez Kṛṣṇy, byť jen na okamžik. Tento pocit se nazývá láska k Bohu. Uddhava oslovuje Pána: „I když na nás bude Tvá matoucí energie útočit, můj Pane, my ji snadno přemůžeme pomocí mocných zbraní, jimiž jsou zbytky Tvého jídla, šaty, šperky a tak dále. Snadnou porážku māyi nám zajistí kṛṣṇa-prasādam, ne zbytečná spekulace a mentální výmysly.“