Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.44

Verš

tava vikrīḍitaṁ kṛṣṇa
nṛṇāṁ parama-maṅgalam
karṇa-pīyūṣam āsādya
tyajanty anya-spṛhāṁ janāḥ

Synonyma

tava — Tvoje; vikrīḍitam — zábavy; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; nṛṇām — pro lidi; parama-maṅgalam — svrchovanĕ příznivé; karṇa — pro uši; pīyūṣam — nektar; āsādya — když ochutnali; tyajanti — zavrhují; anya — po jiných vĕcech; spṛhām — své touhy; janāḥ — lidé.

Překlad

Můj milý Kṛṣṇo, Tvoje zábavy jsou pro lidi svrchovanĕ příznivé a pro uši jsou omamným nápojem. Jakmile je lidé ochutnají, zapomenou na své touhy po jiných vĕcech.

Význam

Anya-spṛhām neboli „touha po nĕčem jiném než po Kṛṣṇovi“ znamená hmotnou touhu užívat si manželky, dĕtí, penĕz a tak dále. Materialista si může koneckonců přát pro své pohodlí a uspokojení náboženské osvobození, ale všechny tyto touhy jsou svĕtské, jelikož na duchovní úrovni myslí čistá duše jen na Pánovo potĕšení a na službu Pánu. Proto se čistý oddaný nedokáže vzdát Kṛṣṇy ani na okamžik, i když pro Jeho potĕšení je schopen se vzdát celého vesmíru.