Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.6.26-27

Verš

nādhunā te ’khilādhāra
deva-kāryāvaśeṣitam
kulaṁ ca vipra-śāpena
naṣṭa-prāyam abhūd idam
tataḥ sva-dhāma paramaṁ
viśasva yadi manyase
sa-lokāl loka-pālān naḥ
pāhi vaikuṇṭha-kiṅkarān

Synonyma

na adhunā — již není; te — pro Tebe; akhila-ādhāra — ó základe všeho; deva-kārya — povinnost v zájmu polobohů; avaśeṣitam — zbývající část; kulam — Tvoje dynastie; ca — a; vipra-śāpena — prokletím brāhmaṇů; naṣṭa-prāyam — prakticky zničená; abhūt — stala se; idam — tato; tataḥ — proto; sva-dhāma — do svého sídla; paramam — svrchovaného; viśasva — prosím vstup; yadi — jestliže; manyase — na to pomýšlíš; sa-lokān — s obyvateli všech planet; loka-pālān — ochránce planet; naḥ — nás; pāhi — prosím nadále chraň; vaikuṇṭha — Pána Viṣṇua, Vaikuṇṭhy; kiṅkarān — služebníky.

Překlad

Můj milý Pane, již nezbývá nic, co bys mĕl v zájmu polobohů udĕlat. Skrze kletbu brāhmaṇů jsi už odstranil svou dynastii. Ó Pane, jsi základem všeho a jestliže si to přeješ, vrať se nyní do svého sídla v duchovním svĕtĕ. Zároveň tĕ pokornĕ prosíme, abys nás nepřestával chránit. Jsme Tvoji pokorní služebníci a ve Tvém zastoupení spravujeme vesmír. I s našimi planetami a následovníky potřebujeme Tvou neustálou ochranu.