Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.5.20

Verš

śrī-karabhājana uvāca
kṛtaṁ tretā dvāparaṁ ca
kalir ity eṣu keśavaḥ
nānā-varṇābhidhākāro
nānaiva vidhinejyate

Synonyma

śrī-karabhājanaḥ uvāca — Śrī Karabhājana řekl; kṛtam — Satya; tretā — Tretā; dvāparam — Dvāpara; ca — a; kaliḥ — Kali; iti — s tĕmito jmény; eṣu — v tĕchto vĕcích; keśavaḥ — Nejvyšší Pán, Keśava; nānā — různé; varṇa — má barvy pleti; abhidhā — jména; ākāraḥ — a podoby; nānā — různými; eva — podobnĕ; vidhinā — metodami; ijyate — je uctíván.

Překlad

Śrī Karabhājana odpovĕdĕl: V každé ze čtyř yug neboli vĕků – Kṛta, Tretā, Dvāpara and Kali – se Pán Keśava zjevuje s různými barvami pleti, jmény a podobami, a je tak uctíván různými metodami.