Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.5.19

Verš

śrī-rājovāca
kasmin kāle sa bhagavān
kiṁ varṇaḥ kīdṛśo nṛbhiḥ
nāmnā vā kena vidhinā
pūjyate tad ihocyatām

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král řekl; kasmin — ve které; kāle — dobĕ; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán; kim varṇaḥ — s jakou barvou; kīdṛśaḥ — s jakou podobou; nṛbhiḥ — lidmi; nāmnā — pod (jakými) jmény; — a; kena — jakými; vidhinā — metodami; pūjyate — je uctívaný; tat — to; iha — v naší přítomnosti; ucyatām — prosím řekni.

Překlad

Král Nimi se zeptal: Jaké má Nejvyšší Osobnost Božství barvy a podoby, když se zjevuje v jednotlivých vĕcích, a pod jakými jmény a podle jakých usmĕrňujících zásad je Pán ve společnosti uctíván?

Význam

V předchozích verších bylo jasnĕ doloženo, že človĕk promarní svůj život, pokud se neodevzdá Nejvyššímu Pánu a nezačne Mu s láskou a oddaností sloužit. Proto král nyní žádá mudrce, aby uvedli konkrétní podrobnosti o uctívání Pána, neboť bylo jasnĕ vysvĕtleno, že oddaná služba je jediným praktickým prostředkem osvobození podmínĕné duše.