Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.5.18

Verš

hitvātma-māyā-racitā
gṛhāpatya-suhṛt-striyaḥ
tamo viśanty anicchanto
vāsudeva-parāṅ-mukhāḥ

Synonyma

hitvā — poté, co se vzdají; ātma-māyā — klamnou energií Nejvyšší Duše; racitāḥ — vytvořených; gṛha — domovů; apatya — dĕtí; suhṛt — přátel; striyaḥ — manželek; tamaḥ — do temnoty; viśanti — vstoupí; anicchantaḥ — aniž by si to přáli; vasudeva-parāk-mukhāḥ — ti, kdo se odvrátili od Pána Vāsudevy.

Překlad

Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána Vāsudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří byli všichni výtvorem klamné energie Nejvyššího Pána, a proti své vůli vstoupit do nejtemnĕjších končin vesmíru.

Význam

Živá bytost se obrací zády k Nejvyšší Osobnosti Božství a snaží se najít potĕšení v dočasném smyslovém požitku. To má za výsledek jen úzkost, jak podmínĕná duše usilovnĕ zaopatřuje svou dočasnou manželku, dĕti, přátele, domov, národ a tak dále. To vše je jí nakonec odebráno a zmatená podmínĕná duše se nĕkdy ve svém velkém zklamání snaží vyhledat útočištĕ u neosobního pojetí Boha a osvobození. Takto setrvává neustále v nevĕdomosti; buď se honí za přeludem smyslového požitku nebo se mu vyhýbá splynutím s neosobním aspektem Pána zvaným Brahman. Skutečným postavením živé bytosti je však sloužit Nejvyšší Osobĕ, svému pánovi. Dokud se nezbaví svého nepřátelského postoje vůči Nejvyšší Osobnosti Božství, nemůže zažívat klid ani štĕstí.

kṛṣṇa-bhakta  —  niṣkāma, ataeva`śānta'
bhukti-mukti-siddhi-kāmī  —  sakali`aśānta'

(Cc. Madhya 19.149)