Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.4.8

Verš

vijñāya śakra-kṛtam akramam ādi-devaḥ
prāha prahasya gata-vismaya ejamānān
mā bhair vibho madana māruta deva-vadhvo
gṛhṇīta no balim aśūnyam imaṁ kurudhvam

Synonyma

vijñāya — dokonale pochopil; śakra — Indra; kṛtam — dopustil se; akramam — přestupku; ādi-devaḥ — původní Pán, Osobnost Božství; prāha — řekl; prahasya — smál se; gata-vismayaḥ — bez pýchy; ejamānān — tĕm, kteří se třásli; bhaiḥ — prosím nemĕjte strach; vibho — ó mocný; madana — Amore; māruta — ó bože vĕtru; deva-vadhvaḥ — ó ženy polobohů; gṛhṇīta — prosím přijmĕte; naḥ — od Nás; balim — tyto dary; aśūnyam — neopuštĕný; imam — tento (āśram); kurudhvam — prosím učiňte.

Překlad

Původní Pán vĕdĕl, že se Indra dopustil přestupku, ale neprojevil žádnou pýchu. Místo toho se smál a k Amorovi a jeho společníkům, kteří se před Ním třásli, takto promluvil: „Ó mocný Madane, ó bože vĕtru a ženy polobohů, nebojte se. Přijmĕte prosím tyto dary, které vám nabízím a svou přítomností laskavĕ posvĕťte Můj āśram.“

Význam

Gata-vismayaḥ, „bez pýchy“, je zde velmi důležité. Pokud tvrdá askeze zapříčiní pýchu, je považována za hmotnou. Nikdo by si nemĕl myslet: „Jsem velká, odříkavá osobnost.“ Śrī Nara-Nārāyaṇa si okamžitĕ uvĕdomil, jak je Indra pošetilý a celá ta situace Ho pobavila. Amor a nebešťanky pochopili, jak velkého přestupku se dopustili a tak se před Nara-Nārāyaṇem třásli strachy před mocným prokletím. Pán však předvedl nanejvýš ušlechtilé svaté chování a ujistil je slovy: mā bhaiḥ – „nebojte se“ – a ve skutečnosti jim nabídl pĕkné prasādam a předmĕty k uctívání. Pán řekl: „Pokud Mi nedáte příležitost pohostit polobohy a další úctyhodné osobnosti, jaký má Můj āśram význam? Můj āśram bude bez možnosti přivítat tak úctyhodné osobnosti jako jste vy prázdný.“

Mezinárodní společnost pro vĕdomí Kṛṣṇy ve všech předních mĕstech svĕta také zakládá překrásná střediska a v nĕkterých z nich, jako například v Los Angeles, Mumbáí, Londýnĕ, Paříži a Melbourne, společnost otevřela nádherné kazatelské āśramy. Pokud však do tĕchto překrásných budov nepřijdou hosté, aby naslouchali o Kṛṣṇovi a zpívali Jeho svaté jméno, vaiṣṇavové, kteří v nich žijí, mají pocit, že jsou prázdné. Oddaný tedy může založit překrásný āśram ne pro svůj vlastní smyslový požitek, ale aby mohl v klidu rozvíjet vĕdomí Kṛṣṇy a povzbuzovat ostatní k tomu, aby vĕdomí Kṛṣṇy začali rozvíjet také.