Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.4.20

Verš

devāsure yudhi ca daitya-patīn surārthe
hatvāntareṣu bhuvanāny adadhāt kalābhiḥ
bhūtvātha vāmana imām aharad baleḥ kṣmāṁ
yācñā-cchalena samadād aditeḥ sutebhyaḥ

Synonyma

deva-asure — polobohů a démonů; yudhi — v bitvĕ; ca — a; daitya-patīn — vůdců démonů; sura-arthe — ve prospĕch polobohů; hatvā — zabitím; antareṣu — za vlády každého Manua; bhuvanāni — všechny svĕty; adadhāt — ochránil; kalābhiḥ — ve svých různých podobách; bhūtvā — stal se; atha — kromĕ toho; vāmanaḥ — v inkarnaci jako trpasličí brāhmaṇský chlapec; imām — tuto; aharat — vzal; baleḥ — Balimu Mahārājovi; kṣmām — zemi; yācñā-chalena — pod záminkou žebrání o almužnu; samadāt — dal; aditeḥ — Aditi; sutebhyaḥ — synům (polobohům).

Překlad

Nejvyšší Pán pravidelnĕ využívá válek mezi démony a polobohy k zabíjení démonských vůdců. Pán tak za vlády každého Manua povzbuzuje polobohy tím, že v různých inkarnacích chrání vesmír. Pán se také zjevil jako Vāmana a pod záminkou žádosti o tři kroky zemĕ vzal Balimu Mahārājovi celou planetu zemi. Celý svĕt poté vrátil synům Aditi.