Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.31.27

Verš

ya etad deva-devasya
viṣṇoḥ karmāṇi janma ca
kīrtayec chraddhayā martyaḥ
sarva-pāpaiḥ pramucyate

Synonyma

yaḥ — kdo; etat — tyto; deva-devasya — Pána pánů; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; karmāṇi — činnosti; janma — zrození; ca — a; kīrtayet — opĕvuje; śraddhayā — s vírou; martyaḥ — lidská bytost; sarva-pāpaiḥ — ode všech hříchů; pramucyate — bude plnĕ osvobozena.

Překlad

Človĕk, který s vírou opĕvuje slávu tĕchto různých zábav a inkarnací Viṣṇua, Pána pánů, bude osvobozen ode všech hříchů.