Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.31.22

Verš

bandhūnāṁ naṣṭa-gotrāṇām
arjunaḥ sāmparāyikam
hatānāṁ kārayām āsa
yathā-vad anupūrvaśaḥ

Synonyma

bandhūnām — příbuzných; naṣṭa-gotrāṇām — kteří již nemĕli žádné blízké příbuzné; arjunaḥ — Arjuna; sāmparāyikam — pohřební obřady; hatānām — zabitých; kārayām āsa — vykonal; yathā-vat — jak předepisují Védy; anupūrvaśaḥ — v pořadí podle společenského postavení zesnulých.

Překlad

Arjuna pak dohlédl na patřičné vykonání pohřebních obřadů pro mrtvé, kteří již nemĕli žádné žijící mužské příbuzné. Postupnĕ vykonal potřebné obřady pro každého z Yaduovců.