Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.31.20

Verš

rāma-patnyaś ca tad-deham
upaguhyāgnim āviśan
vasudeva-patnyas tad-gātraṁ
pradyumnādīn hareḥ snuṣāḥ
kṛṣṇa-patnyo ’viśann agniṁ
rukmiṇy-ādyās tad-ātmikāḥ

Synonyma

rāma-patnyaḥ — manželky Pána Balarāmy; ca — a; tat-deham — Jeho tĕlo; upaguhya — objímající; agnim — do ohnĕ; āviśan — vstoupily; vasudeva-patnyaḥ — manželky Vasudevy; tat-gātram — jeho tĕlo; pradyumna-ādīn — Pradyumny a dalších; hareḥ — Pána Hariho; snuṣāḥ — snachy; kṛṣṇa-patnyaḥ — manželky Pána Kṛṣṇy; aviśan — vstoupily; agnim — do ohnĕ; rukmiṇī-ādyāḥ — v čele s královnou Rukmiṇī; tat-ātmikāḥ — jejichž vĕdomí bylo zcela pohroužené do Nĕho.

Překlad

Manželky Pána Balarāmy také vstoupily do ohnĕ a objaly Jeho tĕlo a Vasudevovy ženy vstoupily do jeho ohnĕ a objaly jeho tĕlo. Snachy Pána Hariho vstupovaly do pohřebních ohňů svých manželů v čele s Pradyumnou. A Rukmiṇī a ostatní ženy Pána Kṛṣṇy – jejichž srdce byla naprosto pohroužená do Nĕho – vstoupily do Jeho ohnĕ.

Význam

Rozumí se, že zde popsaná žalostná scéna je projevem Pánovy matoucí energie, která Jeho zábavám na Zemi dodává závĕrečný dramatický tón. Ve skutečnosti se Pán Kṛṣṇa vrátil do svého vĕčného sídla ve svém původním tĕle a Jeho vĕční společníci se vrátili s Ním. Tato závĕrečná srdceryvná scéna Pánových zábav je výtvorem Jeho vnitřní energie, jež Pánovým projeveným zábavám zaručuje dokonalé dramatické zakončení.