Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.8

Verš

brāhmaṇāṁs tu mahā-bhāgān
kṛta-svastyayanā vayam
go-bhū-hiraṇya-vāsobhir
gajāśva-ratha-veśmabhiḥ

Synonyma

brāhmaṇānbrāhmaṇy; tu — a; mahā-bhāgān — velmi požehnané; kṛta — po vykonání; svasti-ayanāḥ — obřadů pro přízeň osudu; vayam — my; go — kravami; bhū — pozemky; hiraṇya — zlatem; vāsobhiḥ — a oblečením; gaja — slony; aśva — koňmi; ratha — kočáry; veśmabhiḥ — a domy.

Překlad

Po vykonání odčiňujících obřadů s pomocí velmi požehnaných brāhmaṇů budeme uctívat tyto brāhmaṇy tím, že jim darujeme krávy, pozemky, zlato, oblečení, slony, konĕ, kočáry a domy.