Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.49

Verš

tvaṁ tu mad-dharmam āsthāya
jñāna-niṣṭha upekṣakaḥ
man-māyā-racitām etāṁ
vijñayopaśamaṁ vraja

Synonyma

tvam — ty; tu — však; mat-dharmam — v Mé oddané službĕ; āsthāya — neochvĕjný; jñāna-niṣṭhaḥ — udržující si poznání; upekṣakaḥ — lhostejný; mat-māyā — Mou matoucí energií; racitām — stvořené; etām — toto; vijñāya — chápající; upaśamam — klid; vraja — získej.

Překlad

Ty, Dāruko, bys mĕl být neochvĕjný v oddanosti Mnĕ, v duchovním poznání a nepřipoutaný ke hmotným ohledům. Mĕl bys chápat, že tyto zábavy jsou projevy Mé matoucí energie a zůstat klidný.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho zde slovo tu zdůrazňuje, že Dāruka je vĕčnĕ osvobozený společník Pána Kṛṣṇy, který sestoupil z Vaikuṇṭhy. Mĕl by tedy zůstat klidný a neochvĕjný v duchovním poznání, i když ostatní mohou být Pánovými zábavami zmateni.