Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.43

Verš

apaśyatas tvac-caraṇāmbujaṁ prabho
dṛṣṭiḥ praṇaṣṭā tamasi praviṣṭā
diśo na jāne na labhe ca śāntiṁ
yathā niśāyām uḍupe praṇaṣṭe

Synonyma

apaśyataḥ — mĕ, který nevidím; tvat — Tvoje; caraṇa-ambujam — lotosové nohy; prabho — ó Pane; dṛṣṭiḥ — zrak; praṇaṣṭā — je zničený; tamasi — do temnoty; praviṣṭā — když jsem vstoupil; diśaḥ — svĕtové strany; na jāne — nerozeznávám; na labhe — nemohu získat; ca — a; śāntim — klid; yathā — jako; niśāyām — v noci; uḍupe — když mĕsíc; praṇaṣṭe — je v novu.

Překlad

Dāruka řekl: Když teď již nevidím Tvé lotosové nohy, můj Pane, pozbyl jsem zrak a oslepený bloumám temnotou jako lidé za bezmĕsíčné noci. Nevím, jakým smĕrem se ubírám a nenacházím klid.