Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

śrī ṛṣir uvāca
divi bhuvy antarikṣe ca
mahotpātān samutthitān
dṛṣṭvāsīnān su-dharmāyāṁ
kṛṣṇaḥ prāha yadūn idam
śrī ṛṣir uvāca
divi bhuvy antarikṣe ca
mahotpātān samutthitān
dṛṣṭvāsīnān su-dharmāyāṁ
kṛṣṇaḥ prāha yadūn idam

Synonyma

Synonyms

śrī-ṛṣiḥ uvāca — mudrc (Śukadeva Gosvāmī) pravil; divi — na nebi; bhuvi — na zemi; antarikṣe — v meziplanetárním prostoru; ca — a; mahā-utpātān — velmi nepříznivá znamení; samutthitān — která se objevila; dṛṣṭvā — když vidĕl; āsīnān — sedícím; su-dharmāyām — ve snĕmovní síni zvané Sudharmā; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prāha — pronesl; yadūn — k Yaduovcům; idam — toto.

śrī-ṛṣiḥ uvāca — the sage (Śukadeva Gosvāmī) said; divi — in the sky; bhuvi — on the earth; antarikṣe — in outer space; ca — and; mahā-utpātān — great disturbances; samutthitān — which had appeared; dṛṣṭvā — seeing; āsīnān — who were seated; su-dharmāyām — in the legislative assembly called the Sudharmā; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; prāha — spoke; yadūn — to the Yadus; idam — this.

Překlad

Translation

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán Kṛṣṇa uvidĕl na nebi, na zemi i v meziplanetárním prostoru mnohá zneklidňující znamení, oslovil Yaduovce shromáždĕné ve snĕmovnĕ Sudharmā.

Śukadeva Gosvāmī said: Having observed many disturbing signs in the sky, on the earth and in outer space, Lord Kṛṣṇa addressed the Yadus assembled in the Sudharmā council hall as follows.

Význam

Purport

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho byl nepříznivým znamením na nebi kruh kolem slunce, na Zemi docházelo k malým zemĕtřesením a v meziplanetárním prostoru se objevila nepřirozená rudá barva na obzoru. Tato a další podobná zlovĕstná znamení nebylo možné zažehnat, protože je připravil sám Pán Kṛṣṇa.

According to Śrīla Śrīdhara Svāmī, the inauspicious sign in the sky was the appearance of a halo around the sun, on the earth there were small earthquakes, and in outer space there was an unnatural redness on the horizon. These and other, similar omens were impossible to counteract, because they were personally arranged by Lord Kṛṣṇa.