Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.4

Verš

śrī ṛṣir uvāca
divi bhuvy antarikṣe ca
mahotpātān samutthitān
dṛṣṭvāsīnān su-dharmāyāṁ
kṛṣṇaḥ prāha yadūn idam

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — mudrc (Śukadeva Gosvāmī) pravil; divi — na nebi; bhuvi — na zemi; antarikṣe — v meziplanetárním prostoru; ca — a; mahā-utpātān — velmi nepříznivá znamení; samutthitān — která se objevila; dṛṣṭvā — když vidĕl; āsīnān — sedícím; su-dharmāyām — ve snĕmovní síni zvané Sudharmā; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prāha — pronesl; yadūn — k Yaduovcům; idam — toto.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán Kṛṣṇa uvidĕl na nebi, na zemi i v meziplanetárním prostoru mnohá zneklidňující znamení, oslovil Yaduovce shromáždĕné ve snĕmovnĕ Sudharmā.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho byl nepříznivým znamením na nebi kruh kolem slunce, na Zemi docházelo k malým zemĕtřesením a v meziplanetárním prostoru se objevila nepřirozená rudá barva na obzoru. Tato a další podobná zlovĕstná znamení nebylo možné zažehnat, protože je připravil sám Pán Kṛṣṇa.