Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.39

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mā bhair jare tvam uttiṣṭha
kāma eṣa kṛto hi me
yāhi tvaṁ mad-anujñātaḥ
svargaṁ su-kṛtināṁ padam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; bhaiḥ — neboj se; jare — ó Jaro; tvam — ty; uttiṣṭha — prosím vstaň; kāmaḥ — touha; eṣaḥ — toto; kṛtaḥ — vykonaná; hi — jistĕ; me — Moje; yāhi — jdi; tvam — ty; mat-anujñātaḥ — s Mým svolením; svargam — do duchovního svĕta; su-kṛtinām — zbožných; padam — sídla.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Neboj se, můj milý Jaro, a prosím vstaň. To, co se stalo, jsem si ve skutečnosti sám přál. S Mým svolením se teď odeber do sídla zbožných osob, do duchovního svĕta.