Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.25

Verš

evaṁ naṣṭeṣu sarveṣu
kuleṣu sveṣu keśavaḥ
avatārito bhuvo bhāra
iti mene ’vaśeṣitaḥ

Synonyma

evam — takto; naṣṭeṣu — když byly zničeny; sarveṣu — všechny; kuleṣu — rody dynastie; sveṣu — Jeho vlastní; keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa; avatāritaḥ — snížil; bhuvaḥ — Zemĕ; bhāraḥ — břemeno; iti — tak; mene — uvažoval; avaśeṣitaḥ — zbývající.

Překlad

Když byli všichni členové Jeho dynastie takto zničeni, Pán Kṛṣṇa si pomyslel, že byla konečnĕ odstranĕno břemeno Zemĕ.