Skip to main content

Sloka 24

Text 24

Verš

Text

brahma-śāpopasṛṣṭānāṁ
kṛṣṇa-māyāvṛtātmanām
spardhā-krodhaḥ kṣayaṁ ninye
vaiṇavo ’gnir yathā vanam
brahma-śāpopasṛṣṭānāṁ
kṛṣṇa-māyāvṛtātmanām
spardhā-krodhaḥ kṣayaṁ ninye
vaiṇavo ’gnir yathā vanam

Synonyma

Synonyms

brahma-śāpa — kletbou brāhmaṇů; upasṛṣṭānām — kteří byli postiženi; kṛṣṇa-māyā — matoucí energií Pána Kṛṣṇy; āvṛta — zahalené; ātmanām — tĕch, jejichž mysli; spardhā — zrozený ze soupeření; krodhaḥ — hnĕv; kṣayam — do záhuby; ninye — přivedl; vaiṇavaḥ — bambusů; agniḥ — požár; yathā — jako; vanam — les.

brahma-śāpa — by the curse of the brāhmaṇas; upasṛṣṭānām — who were overtaken; kṛṣṇa-māyā — by the illusory energy of Lord Kṛṣṇa; āvṛta — covered; ātmanām — of those whose minds; spardhā — arising from rivalry; krodhaḥ — the anger; kṣayam — to destruction; ninye — led; vaiṇavaḥ — of bamboo trees; agniḥ — a fire; yathā — as; vanam — the forest.

Překlad

Translation

Násilný hnĕv tĕchto válečníků postižených kletbou brāhmaṇů a ošálených matoucí energií Pána Kṛṣṇy je nyní přivedl do záhuby, tak jako požár, který se vznítí v bambusovém háji, zničí celý les.

The violent anger of these warriors, who were overcome by the brāhmaṇas’ curse and bewildered by Lord Kṛṣṇa’s illusory potency, now led them to their annihilation, just as a fire that starts in a bamboo grove destroys the entire forest.