Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.22

Verš

pratyanīkaṁ manyamānā
balabhadraṁ ca mohitāḥ
hantuṁ kṛta-dhiyo rājann
āpannā ātatāyinaḥ

Synonyma

pratyanīkam — za nepřítele; manyamānāḥ — považující; balabhadram — Pána Balarāmu; ca — také; mohitāḥ — zmatení; hantum — zabít; kṛta-dhiyaḥ — rozhodnutí; rājan — ó králi Parīkṣite; āpannāḥ — napadli Ho; ātatāyinaḥ — třímající zbranĕ.

Překlad

Ve svém zmatení mylnĕ považovali za nepřítele i Pána Balarāmu, ó králi. Rozbĕhli se na Nĕj s pozdviženými zbranĕmi, aby Ho zabili.