Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.21

Verš

tā vajra-kalpā hy abhavan
parighā muṣṭinā bhṛtāḥ
jaghnur dviṣas taiḥ kṛṣṇena
vāryamāṇās tu taṁ ca te

Synonyma

tāḥ — tyto stvoly; vajra-kalpāḥ — silnými jako hromoklíny; hi — jistĕ; abhavan — staly se; parighāḥ — železnými tyčemi; muṣṭinā — v rukách; bhṛtāḥ — sevřenými; jaghnuḥ — zaútočili; dviṣaḥ — na své nepřátele; taiḥ — s tĕmito; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; vāryamāṇāḥ — zadržováni; tu — ačkoliv; tam — na Nĕho; ca — také; te — oni.

Překlad

Jakmile je sevřeli ve svých rukách, stvoly se promĕnily v železné tyče tvrdé jako hromoklíny. S tĕmito zbranĕmi začali válečníci znovu a znovu napadat jeden druhého a když se je Pán Kṛṣṇa pokoušel zadržet, zaútočili i na Nĕho.