Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Text

śareṣu hīyamāneṣu
bhajyamāneṣu dhanvasu
śastreṣu kṣīyamāneṣu
muṣṭibhir jahrur erakāḥ
śareṣu hīyamāneṣu
bhajyamāneṣu dhanvasu
śastreṣu kṣīyamāneṣu
muṣṭibhir jahrur erakāḥ

Synonyma

Synonyms

śareṣu — šípy; hīyamāneṣu — když byly vystříleny; bhajyamāneṣu — když byly zlámány; dhanvasu — luky; śastreṣu — střelné zbranĕ; kṣīyamāneṣu — když byly vypotřebovány; muṣṭibhiḥ — rukama; jahruḥ — uchopili; erakāḥ — stvoly rákosu.

śareṣu — the arrows; hīyamāneṣu — as they became depleted; bhajyamāneṣu — as they became broken; dhanvasu — the bows; śastreṣu — the missile weapons; kṣīyamāneṣu — as they were used up; muṣṭibhiḥ — with their fists; jahruḥ — they seized; erakāḥ — cane stalks.

Překlad

Translation

Když byly všechny jejich luky zlámány a šípy a ostatní zbranĕ vypotřebovány, chopili se holýma rukama vysokých stvolů rákosu.

When all their bows had been broken and their arrows and other missiles spent, they seized the tall stalks of cane with their bare hands.