Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.15

Verš

patat-patākai ratha-kuñjarādibhiḥ
kharoṣṭra-gobhir mahiṣair narair api
mithaḥ sametyāśvataraiḥ su-durmadā
nyahan śarair dadbhir iva dvipā vane

Synonyma

patat-patākaiḥ — s vlajícími prapory; ratha — na vozech; kuñjara — slonech; ādibhiḥ — a dalších jízdních zvířatech; khara — na oslech; uṣṭra — velbloudech; gobhiḥ — a býcích; mahiṣaiḥ — na buvolech; naraiḥ — na lidských bytostech; api — dokonce; mithaḥ — spolu; sametya — když se setkali; aśvataraiḥ — a na mulech; su-durmadāḥ — velmi rozzuření; nyahan — zaútočili; śaraiḥ — šípy; dadbhiḥ — svými kly; iva — jako; dvipāḥ — sloni; vane — v lese.

Překlad

Nesmírnĕ rozzuření válečníci na slonech a kočárech s vlajícími prapory, a také na oslech, velbloudech, býcích, buvolech, mulech a dokonce na lidských bytostech na sebe prudce zaútočili šípy, jako když na sebe sloni v lese útočí kly.