Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.30.10

Verš

iti sarve samākarṇya
yadu-vṛddhā madhu-dviṣaḥ
tatheti naubhir uttīrya
prabhāsaṁ prayayū rathaiḥ

Synonyma

iti — takto; sarve — oni všichni; samākarṇya — když slyšeli; yadu-vṛddhāḥ — stařešinové yaduovské dynastie; madhu-dviṣaḥ — od Pána Kṛṣṇy, nepřítele démona Madhua; tathā — staniž se; iti — říkající; naubhiḥ — na lodích; uttīrya — poté, co přepluli (oceán); prabhāsam — do Prabhāsy; prayayuḥ — vydali se; rathaiḥ — na kočárech.

Překlad

Po vyslechnutí tĕchto slov Pána Kṛṣṇy, nepřítele Madhua, vyjádřili stařešinové yaduovské dynastie svůj souhlas slovy: „Nechť se tak stane.“ Poté, co na lodích přepluli oceán, pokračovali na vozech v cestĕ do Prabhāsy.