Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.3.52-53

Verš

sāṅgopāṅgāṁ sa-pārṣadāṁ
tāṁ tāṁ mūrtiṁ sva-mantrataḥ
pādyārghyācamanīyādyaiḥ
snāna-vāso-vibhūṣaṇaiḥ
gandha-mālyākṣata-sragbhir
dhūpa-dīpopahārakaiḥ
sāṅgam sampūjya vidhivat
stavaiḥ stutvā named dharim

Synonyma

sa-aṅga — včetnĕ končetin Jeho transcendentálního tĕla; upāṅgām — a Jeho zvláštních druhotných tĕlesných rysů, jako je Jeho disk Sudarśana a další zbranĕ; sa-pārṣadām — spolu s Jeho osobními společníky; tām tām — každé zvlášť; mūrtim — Božstvo; sva-mantrataḥ — příslušnou mantrou; pādya — vodou na mytí nohou; arghya — navonĕnou vodou na přivítání; ācamanīya — vodou na vypláchnutí úst; ādyaiḥ — a tak dále; snāna — vodu na koupání; vāsaḥ — kvalitním oblečením; vibhūṣaṇaiḥ — ozdobami; gandha — voňavkami; mālya — náhrdelníky; akṣata — nepolámanými zrny ječmene; sragbhiḥ — a kvĕtinovými girlandami; dhūpa — vonnými tyčinkami; dīpa — a lampami; upahārakaiḥ — takovými předmĕty; sa-aṅgam — ve všech aspektech; sampūjya — dokončit uctívání; vidhivat — v souladu s předepsanými pravidly; stavaiḥ stutvā — uctít Božstvo přednášením modliteb; namet — mĕl by se poklonit; harim — Pánu.

Překlad

Oddaný by mĕl Pána uctívat spolu s každou z končetin Jeho transcendentálního tĕla, Jeho zbranĕmi jako je Sudarśana cakra, Jeho dalšími tĕlesnými rysy a osobními společníky. Mĕl by každý z tĕchto transcendentálních rysů Pána uctívat příslušnou mantrou a obĕtováním vody na mytí nohou, voňavé vody, vody na vypláchnutí úst, vody na koupání, kvalitního oblečení, ozdob, vonných olejů, drahých náhrdelníků, celých zrn ječmene, kvĕtinových girland, vonných tyčinek a lamp. Po dokončení uctívání ve všech ohledech v souladu s předepsanými pravidly by mĕl oddaný Božstvo Pána Hariho uctít modlitbami a poklonami.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī se zmiňuje o tom, že akṣata, celá zrna ječmene (zmínĕná ve verši 53), se mají používat při zdobení Božstva tilakem, ne při samotné pūje. Nākṣatair arcayed viṣṇuṁ na ketakyā maheśvaram: „Pán Viṣṇu by nemĕl být uctíván zrny ječmene a Pán Śiva by nemĕl být uctíván kvĕty ketakī.