Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.3.42

Verš

evaṁ praśnam ṛṣīn pūrvam
apṛcchaṁ pitur antike
nābruvan brahmaṇaḥ putrās
tatra kāraṇam ucyatām

Synonyma

evam — podobnou; praśnam — otázku; ṛṣīn — mudrcům; pūrvam — dříve; apṛccham — položil jsem; pituḥ — mým otcem (Ikṣvākuem Mahārājou); antike — před; na abruvan — nepromluvili; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; putrāḥ — synové; tatra — toho; kāraṇam — důvod; ucyatām — prosím řeknĕte.

Překlad

Jednou v minulosti jsem podobnou otázku položil v přítomnosti svého otce Mahārāje Ikṣvākua čtyřem velkým mudrcům, synům Pána Brahmy. Oni však na mou otázku neodpovĕdĕli. Vysvĕtlete mi prosím proč?

Význam

Podle Śrīla Śrīdhara Svāmīho označují slova brahmaṇaḥ putrāḥ, „synové Brahmy“, čtyři Kumāry vedené Sanakou Ṛṣim. Śrīla Madhvācārya cituje verš z Tantra-bhāgavaty, který uvádí, že důvod, proč čtyři synové Brahmy, třebaže mahājanové a odborníci na vĕdu o oddané službĕ, králi Nimimu neodpovĕdĕli byl, že chtĕli jasnĕ ukázat, že dokonce i ti, kdo jsou dobře obeznámeni s rozvojem spekulativního poznání, nemohou pochopit skutečnou vĕdu o čisté oddané službĕ. Śrīla Jīva Gosvāmī dále komentuje, že se mudrci vyhnuli odpovĕdi na královu otázku, protože v té dobĕ byl král Nimi mladý chlapec, a nebyl tedy dost zralý, aby odpovĕď plnĕ pochopil.