Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.3.11

Verš

saṁvartako megha-gaṇo
varṣati sma śataṁ samāḥ
dhārābhir hasti-hastābhir
līyate salile virāṭ

Synonyma

saṁvartakaḥ — zničení; megha-gaṇaḥ — kupy mraků; varṣati — budou vypouštĕt déšť; sma — ve skutečnosti; śatam samāḥ — po sto let; dhārābhiḥ — proudy; hasti-hastābhiḥ — (kapkami dlouhými jako) sloní choboty; līyate — ponoří se; salile — do vody; virāṭ — celý vesmír.

Překlad

Mračna zvaná Saṁvartaka sto let vypouštĕjí proudy deštĕ. Tento smrtící déšť s kapkami dlouhými jako sloní choboty zatopí celý vesmír vodou.