Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.7

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uddhavenāty-anurakta-cetasā
pṛṣṭo jagat-krīḍanakaḥ sva-śaktibhiḥ
gṛhīta-mūrti-traya īśvareśvaro
jagāda sa-prema-manohara-smitaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; uddhavena — Uddhavou; ati-anurakta — nesmírnĕ připoutané; cetasā — jehož srdce; pṛṣṭaḥ — otázaný; jagat — vesmír; krīḍanakaḥ — jehož hračka; sva-śaktibhiḥ — prostřednictvím svých energií; gṛhīta — jenž přijal; mūrti — osobní podoby; trayaḥ — tři; īśvara — všech vládců; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; jagāda — promluvil; sa-prema — milující; manaḥ-hara — přitažlivý; smitaḥ — jehož úsmĕv.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Kṛṣṇa, nejvyšší vládce všech vládců, jenž pokládá vesmír za svou hračku a přijímá tři podoby Brahmy, Viṣṇua a Śivy, začal odpovídat na tuto otázku Uddhavy, který k Nĕmu byl velmi připoutaný. Láskyplnĕ přitom projevil svůj všepřitažlivý úsmĕv.