Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.5

Verš

taṁ tvākhilātma-dayiteśvaram āśritānāṁ
sarvārtha-daṁ sva-kṛta-vid visṛjeta ko nu
ko vā bhajet kim api vismṛtaye ’nu bhūtyai
kiṁ vā bhaven na tava pāda-rajo-juṣāṁ naḥ

Synonyma

tam — toho; tvā — Tebe; akhila — všech; ātma — Nejvyšší Duši; dayita — nejdražšího; īśvaram — a nejvyššího vládce; āśrītānām — tĕch, kdo u Tebe přijímají útočištĕ; sarva-artha — všech dokonalostí; dam — dárce; sva-kṛta — prospĕch, který poskytuješ; vit — kdo zná; visṛjeta — může odmítnout; kaḥ — kdo; nu — jistĕ; kaḥ — kdo; — nebo; bhajet — může přijmout; kim api — cokoliv; vismṛtaye — pro zapomnĕní; anu — následnĕ; bhūtyai — pro smyslový požitek; kim — co; — nebo; bhavet — je; na — ne; tava — Tvých; pāda — lotosových nohou; rajaḥ — prachu; juṣām — pro ty, kdo slouží; naḥ — nás.

Překlad

Jsi Duše všech, nejdražší objekt uctívání a Nejvyšší Pán každé bytosti. Oddaným, kteří u Tebe přijímají útočištĕ, poskytuješ veškeré dokonalosti. Kdo by se Tĕ tedy opovážil odmítnout? Kdo by mohl být tak nevdĕčný, když víme, jaký prospĕch udĕluješ? Kdo by Tĕ odmítl a přijal nĕco kvůli hmotnému požitku, který vede jen k zapomnĕní na Tebe? A čeho se nedostává nám, kteří sloužíme prachu z Tvých lotosových nohou?

Význam

Nārāyaṇīya z Mokṣa-dharmy ve Śrī Mahābhāratĕ uvádí:

yā vai sādhana-sampattiḥ
puruṣārtha-catuṣṭaye
tayā vinā tad āpnoti
naro nārāyaṇāśrayaḥ

„Všeho, čeho lze lze dosáhnout různými duchovními praktikami v oblasti čtyř cílů lidského života, dosáhne i bez tohoto úsilí automaticky ten, kdo přijal útočištĕ u Pána Nārāyaṇa, který je útočištĕm všech bytostí.“ Oddaný vĕdomý si Kṛṣṇy tedy ví, že když se jednoduše odevzdá oddané službĕ Pánu Kṛṣṇovi, dosáhne veškeré životní dokonalosti. To je nejvyšší úroveň yogy, což potvrzuje Bhagavad-gītā.