Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.48

Verš

ya etad ānanda-samudra-sambhṛtaṁ
jñānāmṛtaṁ bhāgavatāya bhāṣitam
kṛṣṇena yogeśvara-sevitāṅghriṇā
sac-chraddhayāsevya jagad vimucyate

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; etat — tomuto; ānanda — extáze; samudra — oceánu; sambhṛtam — nahromadĕné; jñāna — poznání; amṛtam — nektaru; bhāgavatāya — svému oddanému; bhāṣitam — vyslovenému; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; yoga-īśvara — mistry yogy; sevita — obsluhované; aṅghriṇā — jehož lotosové nohy; sat — pravou; śraddhayā — s vírou; āsevya — když bude sloužit; jagat — celý svĕt; vimucyate — bude osvobozený.

Překlad

Takto Pán Kṛṣṇa, jehož lotosovým nohám slouží všichni velcí mistři yogy, přednesl svému oddanému toto nektarové poznání, které zahrnuje celý oceán duchovní blaženosti. Každý v tomto vesmíru, kdo přijme toto vyprávĕní s velkou vírou, má zaručené osvobození.