Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.47

Verš

tatas tam antar hṛdi sanniveśya
gato mahā-bhāgavato viśālām
yathopadiṣṭāṁ jagad-eka-bandhunā
tapaḥ samāsthāya harer agād gatim

Synonyma

tataḥ — poté; tam — Jeho; antaḥ — do; hṛdi — své mysli; sanniveśya — když umístil; gataḥ — šel; mahā-bhāgavataḥ — velký oddaný; viśālām — do Badarikāśramu; yathā — jak; upadiṣṭām — popsán; jagat — vesmíru; eka — jediným; bandhunā — přítelem; tapaḥ — askezi; samāsthāya — poté, co náležitĕ podstoupil; hareḥ — Nejvyššího Pána; agāt — dosáhl; gatim — cíle.

Překlad

Poté se velký oddaný Uddhava, který umístil Pána hluboko do svého srdce, vydal do Badarikāśramu. Tam pomocí askeze dosáhl Pánova osobního sídla, které mu samotný Pán Kṛṣṇa, jediný přítel vesmíru, popsal.

Význam

Śrī Uddhava se vrátil do Dvāraky v duchovním nebi, píše Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.