Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.45

Verš

śrī-śuka uvāca
sa evam ukto hari-medhasoddhavaḥ
pradakṣiṇaṁ taṁ parisṛtya pādayoḥ
śiro nidhāyāśru-kalābhir ārdra-dhīr
nyaṣiñcad advandva-paro ’py apakrame

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; saḥ — on; evam — takto; uktaḥ — oslovený; hari-medhasā — Nejvyšším Pánem, jehož inteligence odstraňuje utrpení hmotného života; uddhavaḥ — Uddhava; pradakṣiṇam — míjející po svém pravém boku; tam — Jeho; parisṛtya — poté, co obešel; pādayoḥ — ke dvĕma nohám; śiraḥ — svou hlavu; nidhāya — poté, co položil; aśru-kalābhiḥ — kapkami slz; ārdra — roztavené; dhīḥ — jehož srdce; nyaṣiñcat — smáčel; advandva-paraḥ — neovlivnĕný hmotnými dualitami; api — ačkoliv; apakrame — v dobĕ odchodu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co k nĕmu Pán Kṛṣṇa, jehož inteligence odstraňuje všechno utrpení hmotného života, takto promluvil, Śrī Uddhava Pána obřadnĕ obešel a pak padl na zem a položil hlavu na Jeho nohy. Přestože byl Uddhava prostý vlivu všech hmotných dualit, srdce mu pukalo a před odchodem smáčel Pánovy lotosové nohy slzami.