Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.38

Verš

pratyarpito me bhavatānukampinā
bhṛtyāya vijñāna-mayaḥ pradīpaḥ
hitvā kṛta-jñas tava pāda-mūlaṁ
ko ’nyaṁ samīyāc charaṇaṁ tvadīyam

Synonyma

pratyarpitaḥ — daná na oplátku; me — mnĕ; bhavatā — Tebou; anukampinā — který jsi milostivý; bhṛtyāya — Tvému služebníkovi; vijñāna-mayaḥ — transcendentálního poznání; pradīpaḥ — pochodeň; hitvā — poté, co opustil; kṛta-jñaḥ — kdo je vdĕčný; tava — Tvá; pāda-mūlam — lotosová chodidla; kaḥ — kdo; anyam — k nĕkomu jinému; samīyāt — může jít; śaraṇam — hledat útočištĕ; tvadīyam — Tvůj.

Překlad

Za mou nepatrnou odevzdanost jsi mnĕ, svému služebníkovi, milostivĕ udĕlil pochodeň transcendentálního poznání. Jaký Tvůj oddaný s trochou vdĕčnosti by tedy kdy mohl opustit Tvé lotosové nohy a hledat útočištĕ u jiného pána?