Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.33

Verš

jñāne karmaṇi yoge ca
vārtāyāṁ daṇḍa-dhāraṇe
yāvān artho nṛṇāṁ tāta
tāvāṁs te ’haṁ catur-vidhaḥ

Synonyma

jñāne — rozvíjením poznání; karmaṇi — plodonosným jednáním; yoge — mystickou yogou; ca — a; vārtāyām — obyčejným podnikáním; daṇḍa-dhāraṇe — politickým vládnutím; yāvān — jakýkoliv; arthaḥ — úspĕch; nṛṇām — lidí; tāta — Můj milý Uddhavo; tāvān — tolik; te — tobĕ; aham — Já; catuḥ-vidhaḥ — čtverý (tj. čtyři cíle lidského života: náboženství, ekonomický rozvoj, smyslový požitek a osvobození).

Překlad

Pomocí analytického poznání, obřadních činností, mystické yogy, svĕtského podnikání a politického vládnutí se lidé snaží dosahovat pokroku v náboženství, ekonomickém rozvoji, smyslovém požitku a osvobození. Ty jsi ale Můj oddaný, a tak vše, čeho mohou lidé tĕmito rozmanitými postupy dosáhnout, najdeš velmi snadno u Mĕ.

Význam

Pán Kṛṣṇa je základem všeho, co existuje, a ten, kdo u Nĕho přijme útočištĕ, nikdy kvůli svému inteligentnímu rozhodnutí odevzdat se výhradnĕ Kṛṣṇovi nic neztratí.