Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.29.1

Verš

śrī-uddhava uvāca
su-dustarām imāṁ manye
yoga-caryām anātmanaḥ
yathāñjasā pumān siddhyet
tan me brūhy añjasācyuta

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; su-dustarām — velmi obtížný provádĕt; imām — tento; manye — myslím si; yoga-caryām — proces yogy; anātmanaḥ — pro toho, kdo neovládá svou mysl; yathā — jak; añjasā — snadno; pumān — človĕk; siddhyet — může v nĕm dosáhnout dokonalosti; tat — to; me — mnĕ; brūhi — prosím řekni; añjasā — jednoduše; acyuta — ó neselhávající Pane.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Můj milý Pane Acyuto, obávám se, že yogová metoda, kterou jsi popsal, je příliš obtížná pro toho, kdo neovládá svou mysl. Vysvĕtli mi proto prosím jednoduše, jak ji lze praktikovat snadnĕji.