Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.28.38

Verš

yogino ’pakva-yogasya
yuñjataḥ kāya utthitaiḥ
upasargair vihanyeta
tatrāyaṁ vihito vidhiḥ

Synonyma

yoginaḥyogīho; apakva-yogasya — který je nezralý v praktikování yogy; yuñjataḥ — snažícího se zamĕstnat; kāyaḥ — tĕlo; utthitaiḥ — které vyvstaly; upasargaiḥ — potížemi; vihanyeta — může být zmařené; tatra — v této souvislosti; ayam — tento; vihitaḥ — je předepsaný; vidhiḥ — doporučený postup.

Překlad

Fyzické tĕlo aktivního yogīho, který ještĕ ve své snaze nedosáhl zralosti, může být nĕkdy přemoženo různými tĕžkostmi. Proto se doporučuje následující postup.

Význam

Poté, co Pán popsal postup rozvoje poznání, nyní dává pokyny yogīmu, jehož tĕlo může mít problémy s nemocí nebo jinými tĕžkostmi. Tĕmto yogīm na nižších úrovních, kteří lpĕjí na tĕle a tĕlesných cvicích, se často nedostává úplné realizace, a proto jim zde Pán nabízí určitou pomoc.