Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.28.19

Verš

yathā hiraṇyaṁ sv-akṛtaṁ purastāt
paścāc ca sarvasya hiraṇ-mayasya
tad eva madhye vyavahāryamāṇaṁ
nānāpadeśair aham asya tadvat

Synonyma

yathā — jako; hiraṇyam — zlato; su-akṛtam — neprojevené jako výrobky; purastāt — předtím; paścāt — poté; ca — a; sarvasya — všeho; hiraṇ-mayasya — co je vytvořeno ze zlata; tat — to zlato; eva — jediné; madhye — uprostřed; vyavahāryamāṇam — používané; nānā — různých; apadeśaiḥ — podle označení; aham — Já; asya — tohoto stvořeného vesmíru; tadvat — stejnĕ.

Překlad

Před výrobou zlatých předmĕtů je přítomné jen samo zlato a po jejich zničení samotné zlato zůstává. Jen zlato je také podstatnou realitou v dobĕ, kdy se používá pod různými názvy. Podobnĕ jen Já existuji před stvořením tohoto vesmíru, po jeho zničení a bĕhem jeho udržování.

Význam

Zlato se zpracovává na mnoho druhů šperků a také na mince a další luxusní produkty. V každém stádiu – před výrobou, bĕhem výroby, po dobu užívání i poté – je však podstatnou realitou zlato. Stejným způsobem je Nejvyšší Osobnost Božství podstatnou realitou – hnací silou i hmotnou příčinou všeho. Všude v hmotném stvoření Pán jednoduše uvádí do chodu svou vlastní energii, která se od Nĕho neliší.