Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.53

Verš

mām eva nairapekṣyeṇa
bhakti-yogena vindati
bhakti-yogaṁ sa labhata
evaṁ yaḥ pūjayeta mām

Synonyma

mām — Mĕ; eva — jistĕ; nairapekṣyeṇa — tím, že je prostý vedlejších pohnutek; bhakti-yogena — oddanou službou; vindati — získá; bhakti-yogam — oddanou službu; saḥ — on; labhate — dosáhne; evam — takto; yaḥ — jenž; pūjayeta — uctívá; mām — Mĕ.

Překlad

Ten, kdo Mi však jednoduše prokazuje oddanou službu, aniž by uvažoval, jaké mu to přinese plody, získá Mĕ. Kdokoliv Mĕ tedy uctívá podle postupu, který jsem popsal, nakonec dosáhne čisté oddané služby Mnĕ.

Význam

Předchozí dva verše Pán pronesl, aby upoutal ty, kdo chtĕjí dosáhnout plodů svých činností, a zde je popsán konečný účel uctívání Pána. Konečným cílem života je sám Pán Kṛṣṇa. Láska k Pánu je nejvyšší blažeností, i když to obyčejní lidé nemohou pochopit.