Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.5

Verš

etat kamala-patrākṣa
karma-bandha-vimocanam
bhaktāya cānuraktāya
brūhi viśveśvareśvara

Synonyma

etat — tento; kamala-patra-akṣa — ó lotosooký Pane; karma-bandha — z pout hmotného jednání; vimocanam — prostředek vysvobození; bhaktāya — svému oddanému; anuraktāya — který je velmi připoutaný; brūhi — prosím povĕz; viśva-īśvara — všech pánů vesmíru; īśvara — ó Nejvyšší Pane.

Překlad

Ó lotosooký, ó Nejvyšší Pane všech pánů vesmíru, vylož prosím svému oddanému služebníkovi tento prostředek vysvobození z pout činů.