Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.49

Verš

evaṁ kriyā-yoga-pathaiḥ
pumān vaidika-tāntrikaiḥ
arcann ubhayataḥ siddhiṁ
matto vindaty abhīpsitām

Synonyma

evam — takto; kriyā-yoga — usmĕrnĕného uctívání Božstev; pathaiḥ — metodami; pumān — človĕk; vaidika-tāntrikaiḥ — popsanými ve Védách a tantrách; arcan — uctívající; ubhayataḥ — v tomto i příštím životĕ; siddhim — dokonalost; mattaḥ — ode Mĕ; vindati — získá; abhīpsitām — vytouženou.

Překlad

Pokud Mĕ nĕkdo uctívá různými metodami předepsanými ve Védách a tantrách, získá ode Mĕ vytouženou dokonalost v tomto i v příštím životĕ.