Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.47

Verš

iti śeṣāṁ mayā dattāṁ
śirasy ādhāya sādaram
udvāsayec ced udvāsyaṁ
jyotir jyotiṣi tat punaḥ

Synonyma

iti — takto se modlící; śeṣām — zbytky; mayā — Mnou; dattām — dané; śirasi — na svou hlavu; ādhāya — poté, co položí; sa-ādaram — s úctou; udvāsayet — mĕl by poslat Božstvo pryč; cet — jestliže; udvāsyam — pokud se toto má učinit; jyotiḥ — svĕtlo; jyotiṣi — ve svĕtle; tat — to; punaḥ — opĕt.

Překlad

Po této modlitbĕ by si mĕl oddaný s úctou položit na hlavu zbytky, které mu vĕnuji. A má-li být toto konkrétní Božstvo na konci uctívání posláno pryč, je k tomu vhodná chvíle a oddaný by mĕl opĕt umístit svĕtlo přítomnosti Božstva do svĕtla lotosu ve svém srdci.