Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.38-41

Verš

tapta-jāmbūnada-prakhyaṁ
śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ
lasac-catur-bhujaṁ śāntaṁ
padma-kiñjalka-vāsasam
sphurat-kirīṭa-kaṭaka
kaṭi-sūtra-varāṅgadam
śrīvatsa-vakṣasaṁ bhrājat-
kaustubhaṁ vana-mālinam
dhyāyann abhyarcya dārūṇi
haviṣābhighṛtāni ca
prāsyājya-bhāgāv āghārau
dattvā cājya-plutaṁ haviḥ
juhuyān mūla-mantreṇa
ṣoḍaśarcāvadānataḥ
dharmādibhyo yathā-nyāyaṁ
mantraiḥ sviṣṭi-kṛtaṁ budhaḥ

Synonyma

tapta — roztaveného; jāmbū-nada — zlata; prakhyam — barva; śaṅkha — s lasturou; cakra — diskem; gadā — kyjem; ambujaiḥ — a lotosovým kvĕtem; lasat — zářící; catuḥ-bhujam — se čtyřmi pažemi; śāntam — klidný; padma — lotosu; kiñjalka — zbarvený jako tyčinky; vāsasam — Jeho odĕv; sphurat — lesklá; kirīṭa — přilbice; kaṭaka — náramky; kati-sūtra — pás; vara-aṅgadam — jemné ozdoby na pažích; śrī-vatsa — symbol bohynĕ štĕstí; vakṣasam — na Jeho hrudi; bhrājat — zářivý; kaustubham — drahokam Kaustubha; vana-mālinam — mající na sobĕ girlandu z kvĕtů; dhyāyan — meditující o Nĕm; abhyarcya — když Ho uctívá; dārūṇi — kousky suchého dřeva; haviṣā — v přečištĕném másle; abhighṛtāni — namočené; ca — a; prāsya — když vkládá do ohnĕ; ājya — ghí; bhāgau — dvĕ určené části; āghārau — bĕhem provádĕní obřadu āghāra; dattvā — obĕtující; ca — a; ājya — s ghí; plutam — napuštĕné; haviḥ — různé obĕtiny; juhuyāt — mĕl by nabízet do ohnĕ; mūla-mantreṇa — se základními mantrami oslovujícími každé božstvo; ṣoḍaśa-ṛcā — s hymnem Puruṣa-sūkta složeným ze šestnácti veršů; avadānataḥ — lijící obĕtiny po každém řádku; dharma-ādibhyaḥ — polobohům počínaje Yamarājem; yathā-nyāyam — v náležitém pořadí; mantraiḥ — s příslušnými mantrami oslovujícími každého poloboha; sviṣṭi-kṛtam — obřad tohoto jména; budhaḥ — inteligentní oddaný.

Překlad

Inteligentní oddaný by mĕl meditovat o té podobĕ Pána, jejíž barva připomíná roztavené zlato, jejíž čtyři paže září s lasturou, diskem, kyjem a lotosovým kvĕtem, jež je vždy klidná a oblečená do šatů s barvou tyčinek lotosového kvĕtu. Jeho přilbice, náramky, pás a jemné ozdoby na pažích jasnĕ září. Na hrudi má znak Śrīvatsa a také zářivý drahokam Kaustubha a girlandu z lesních kvĕtů. Potom by mĕl oddaný uctívat tohoto Pána tak, že bude brát kousky dřeva namočené v obĕtním ghí a vkládat je do ohnĕ. Mĕl by provést obřad āghāra, kdy do ohnĕ vkládá různé obĕtiny napuštĕné ghí. Potom by mĕl nabídnout šestnácti polobohům v čele s Yamarājem obĕtinu zvanou sviṣṭi-kṛt a pronášet přitom základní mantry každého božstva a hymnus Puruṣa-sūkta o šestnácti řádcích. Po každém řádku Puruṣa-sūkty by mĕl ulít jeden díl a pronést příslušnou mantru oslovující každé božstvo.