Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.36

Verš

vidhinā vihite kuṇḍe
mekhalā-garta-vedibhiḥ
agnim ādhāya paritaḥ
samūhet pāṇinoditam

Synonyma

vidhinā — podle pokynů písem; vihite — postavené; kuṇḍe — v obĕtní arénĕ; mekhalā — vybavený posvátným pásem; garta — obĕtní prohlubeň; vedibhiḥ — a vyvýšený oltář; agnim — oheň; ādhāya — poté, co zapálí; paritaḥ — na všech stranách; samūhet — mĕl by zvĕtšit; pāṇinā — vlastníma rukama; uditam — planoucí.

Překlad

V arénĕ vybudované podle pokynů písem by mĕl oddaný provést ohňovou obĕť za použití posvátného pásu, obĕtní jámy a vyvýšeného oltáře. Když zapaluje obĕtní oheň, mĕl by vlastnoručnĕ přikládat dříví tak, aby se rozhořel jasným plamenem.