Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.32

Verš

vastropavītābharaṇa-
patra-srag-gandha-lepanaiḥ
alaṅkurvīta sa-prema
mad-bhakto māṁ yathocitam

Synonyma

vastra — odĕvy; upavītabrāhmaṇskou šňůrou; ābharaṇa — šperky; patra — ozdobnými malbami tilakem na různých částech tĕla; srak — girlandami; gandha-lepanaiḥ — a rozetřením vonných olejů; alaṅkurvīta — mĕl by ozdobit; sa-prema — s láskou; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; mām — Mĕ; yathā ucitam — jak je předepsáno.

Překlad

Poté by Mĕ Můj oddaný mĕl s láskou ozdobit odĕvy, brāhmaṇskou šňůrou, různými šperky, značkami tilaku a girlandami a Mé tĕlo potřít vonnými oleji, to vše předepsaným způsobem.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje pokyny Pána Śrī Viṣṇua, které dal Ambarīṣovi Mahārājovi ve Viṣṇu-dharma Upapurāṇĕ: „Mĕl bys plnĕ pohroužit mysl do Božstva, vzdát se veškerých jiných útočišť a považovat Božstvo za svého důvĕrného dobrodince. Mĕl bys Ho v mysli uctívat a meditovat o Nĕm, když kráčíš, stojíš, spíš či jíš. Mĕl bys Božstvo vidĕt před sebou, za sebou, nad sebou, pod sebou a po obou bocích. Tímto způsobem bys mĕl neustále vzpomínat na Mou podobu Božstva.“ V Gautamīya-tantře je předepsáno dávat Božstvu Pána brāhmaṇskou šňůru, pokud možno zhotovenou ze zlata. V Nṛsiṁha Purāṇĕ je uvedeno: „Nabízí-li oddaný Pánu Govindovi žlutou posvátnou šňůru se třemi vlákny z hedvábí, stane se znalcem Vedānty.“